Kontakt

Poštová adresa

Víkend s krížovkou
P.O.BOX č. 34
840 00 Bratislava 4

E-mail do redakcie:

e-mail


PREDPLATNÉ

Prostredníctvom e-shopu ipredplatne

alebo

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., oddelenie inej formy predaja
P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava 3
tel. 02/49893566, 02/49893563, 0800/188 826
obj