Správne riešenia čísla 11/2019

Tajničky

1    ... Stará mu nasadila parohy.
2    ... ich odlepiť zo steny a napchať do práčky.
3    ... dnes sa naháňa za akademickým titulom.
4    ... päťdesiat rokov, kým túto zbierku...
5    ... keď tak dlho v kostole vyzváňajú.
6    ... Už viem povedať: Nesmiete piť a fajčiť.
7    ... Áno, včera banda výtržníkov.
8    ... si nedokážem zapamätať žiadny text.
9    ... že môže dráždiť sliznicu a obličky.
10    ... poradca vašej vlády pre problémy menšín.
11    ... Mesto Tokio sa kedysi nazývalo Edo.
12    ... Tuším gazdovi zasa chýba adrenalín.
13    ... ako Dán, ale ako Slovák som triezvy.
14    ... Následkom sú stavy úzkosti a beznádeje.
15    ... nehovor, že si bývalý atlét „kladivár“.
16    ... Sudoku viď. nižšie.
17    ... vretienka ranostajová.
18    ... Roky som verný tomu istému lokálu.
19A    ... jazdíš načierno...
19B    ... Z úcty, zomrel mi dedko.
20    ... ruku, nájdeš ju na konci svojho ramena.
21    ... prevráti tak, aby padla priamo naň.
22    ... keď mu starká udelila amnestiu.
23    ... Zháňa sa omnoho ťažšie ako pacienti.
24    ... od teba. Beriem si len to najnutnejšie.
25    ... pod ním môžu po rieke preplávať lode.
26    ... hlavnú cenu za konštrukčnú kvalitu.
27    ... ľudí, tí sú zvyčajne schopní všetkého.
28    ... ako sa prepíjajú rodinné prídavky.
29    ... sviečky, aby odplašili démonov.
30    ... sa z tých vašich megasľubov nikto nenaje.
31    ... nikdy si nezoberie za inštruktora sekeru.
32    ... klince pred obedom.
33    ... vzťah k študovanej téme.
34    ... jej sviatok a obetovali jej chlieb.
35    ... biskupský úrad a žil ako misionár...
36    ... tak ho nemíňajte na život niekoho iného.
37A    ... a čo z toho mám.
37B    ... „Prachy“, nič len „prachy“.
38    ... Úzka hlavná veža...
39    ... často si mi písal, ako túžiš po synovi.
40    ... koľko myšlienok pripadá na hlavu.
41A    ... na zimu.
41B    ... na špáradlá.
42    ... Napoleon.
43    ... Preboha, zase začínaš s tým kožuchom.
44    ... začali vytvárať otrávené pasce.
45    ... núdzu o milencov, keďže má pekné peniaze.
46    ... so slabou slovnou zásobou nám majú čo povedať.
47    ... ktoré sa nedá ukradnúť.
48    ... dnes tretieho.
49    ... Palomares...
50    ... miešaného šalátu naozaj miešačku...
51    ... ja mám chuť byť ti neverná, len keď ťa vidím.
52    ... má dvestošesť kostí.
53    ... na pravom, vždy tvárou na východ.
 

Sudoku

Sudoku11

Hľadáte správne riešenia staršieho čísla?