Správne riešenia čísla 5/2020

Tajničky

1    ... Fedor tu bol, ale iba na skok.
2A    ... som jeho manželka.
2B    ... To hovoria všetky.
3    ... medzi nimi nebolo miesta pre lásku.
4    ... znižuje podráždenie zažívacieho traktu.
5    ... Vyžiť z dôchodku, to musí byť peklo.
6    ... na veľké šťastie premárnia tie malé.
7    ... ešte mám v obličkách.
8    ... Sudoku viď. nižšie.
9    ... Sudoku viď. nižšie.
10    ... a uctievajú ich ako rodinný poklad.
11    ... „napálila“ na päťdesiatdva percent.
12    ... Na dnes zvoláva tlačenkovú besedu.
13    ... na zázraky. Celý váš život je zázrak.
14    ... oženil si pamätám, ale prečo, tak to nie.
15    ... počas letu takmer dotýka chrbta.
16    ... A nejaké slovenské recepty nepoznáte?
17    ... v nedostatku vody, ale v prebytku slnka.
18    ... Pane, to nie je medicína, to je obed.
19    ... vidíte, aké majú naše vlaky meškanie.
20    ... zasýtiť. Sladká chuť navyše tlmí bolesť...
21A    ... nie ste múdry.
21B    ... mi chýba zub múdrosti.
22    ... desaťkrát lepšie ako...
23    ... hnačku, podaj mi trojvrstvový lopúch.
24    ... dolárov, nech má ten lupič aspoň doma peklo.
25    ... až keď ho preto všetci nenávidia.
26    ... v ňom zriadili rodové múzeum.
27    ... s otvoreným ohniskom a pôvodným...
28    ... so širokými ramenami sa môžu dostať do úzkych.
29    ... Nemám čas riešiť rodinné problémy.
30    ... na Jupiteri, tam je to lacnejšie.
31    ... obyvateľa Gálie, ale aj tohto operenca.
32    ... portrét dokonale vystihuje pána doktora.
33    ... Krokodíly sú farboslepé.
34    ... Nižší krvný tlak a vyšší dôchodok.
35    ... nikdy, no dvakrát je zvyk.
36    ... Po známosti.
37    ... uč sa oceňovať čo ti dal.
38    ... Najskôr sa udobrite so svojím svedomím.
39A    ... na zraz...
39B    ... veď tých mladých už ani nepoznám.
40    ... po nej prechádzať a nezmáčate si obuv.
41    ... pred manželkou zatĺka svoju neveru.
42A    ... húseníc a ich motýľov...
42B    ... dráždivú tekutinu.
43    ... odnesiem do kabinetu.
44    ... hladová. Toto vyhynie.
45    ... mesto. Chránili ho mohutné hradby.
46    ... a vežu, ktorá vyzerá ako helma.
47A    ... krkolomné cviky.
47B    ... tak si naťahujem nohavice.
48    ... niekto trafil paradajkou speváka.
49A    ... Dušanbe.
49B    ... Fanské hory...
49C    ... Syrdarja...
49D    ... Karakul...
50    ... mohol si tu ešte s nami piť a fajčiť.
51    ... peňazí, alebo veľmi drahé skúsenosti.
52    ... večerať v knižnici.
53    ... koľko mal vetiev Révayovský rod.
 

Sudoku

Sudoku5

Hľadáte správne riešenia staršieho čísla?