Výhercovia

VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 12 / 2019


50€ Š. Suchánska, Veľký Krtíš
40€ A. Karabová, Príbovce
20€ M. Herc, Rybník
       M. Dická, Belá nad Cirochou
       M. Šušková, Dubnica nad Váhom


VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 11 / 2019


50€ J. Cimermanová, Nemce
40€ H. Nógliová, Čierna Voda
20€ A. Skokan, Martin
       M. Puterová, Brestovany
       J. Šimončíková, Moravany n. Váhom


 VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 10 / 2019


50€ Katarína Miadoková, Krupina
40€ Ľudmila Dudová, Spišská Nová Ves
20€ Štefan Bagar, Rožňava
       Jozef Jánoš, Senica
       Marcela Chamková, Brezno


VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 9 / 2019


50€ Anna Hrubiznová, Levoča
40€ Helena Halmešová, Alekšince
20€ Róbert Šingliar, Handlová
       Milan Ondrúšek, Pružina
       Oľga Chomistová, Stankovany


 VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 8 / 2019


50€ Emília Tvarošková, Vrbové
40€ Renáta Bendová, Povina
20€ Ivan Hrbáň, Zvolen
       Eva Štovčíková, Poproč
       Lýdia Miháliková, Bratislava


VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 7 / 2019


50€ Silvia Hlinková, Likavka
40€ Jozef Rusnák, Detva-Sídlisko
20€ Mária Hadariová, Cejkov
       Magda Kutlíková, Horná Štubňa
       Edita Boledovicsová, Sereď


 VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 6 / 2019


50€ Elena Vorgová, Modrý Kameň
40€ Ladislav Bošanský, Dolný Kubín
20€ Angela Koliščáková, Trebišov
       Jozef Rotarides, Malý Krtíš
       Štefan Riljak, Handlová


VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 5 / 2019


50€ O. Knižková, Pruské
40€ M. Bobotová, Trenčín
20€ J. Vetrík, Sokolovce
       Ľ. Orčíková, Košice
       J. Bango, Bohdanovce nad Trnavou


 VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 4 / 2019


50€ M. Kelčíková, Liptovské Sliače
40€ M. Dobríková, Žiar nad Hronom
20€ A. Mjartan, Banská Bystrica
       N. Slušňáková, Vyšný Kubín
       Ľ. Čulák, Valaská Belá


VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 3 / 2019


50€ Martina Sklenárová, Sereď
40€ Marian Krupa, Prakovce
20€ Miroslav Škorec, Senica
       Daniela Móciková, Topoľčany
       Zuzana Škreptáčová, Hatalov


 VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 2 / 2019


50€ Mária Bohačiková, Zvolens. Slatina
40€ Alena Jurečková, Krpeľany
20€ Eva Jahelková, Kopčany
       Viera Ludrovcová, Ružomberok
       Emil Magula, Jaslovské Bohunice


VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 1 / 2019


50€ Ľ. Gašparová, Kráľová pri Senci
40€ Rastislav Šimko, Myjava
20€ Lucia Londová, Žilina
       Helena Pathová, Štúrovo
       Viktória Vargová, Medzev


 VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 12 / 2018


50€ M. Kosturková, Družstevná pri Horn.
40€ R. Šútor, Prievidza
20€ V. Jantovič, Báhoň
       M. Stuchlíková, Turzovka
       E. Malecová, Trenčianske Mitice