Výhercovia

VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 7 / 2019


50€ Silvia Hlinková, Likavka
40€ Jozef Rusnák, Detva-Sídlisko
20€ Mária Hadariová, Cejkov
       Magda Kutlíková, Horná Štubňa
       Edita Boledovicsová, Sereď


 VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 6 / 2019


50€ Elena Vorgová, Modrý Kameň
40€ Ladislav Bošanský, Dolný Kubín
20€ Angela Koliščáková, Trebišov
       Jozef Rotarides, Malý Krtíš
       Štefan Riljak, Handlová


VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 5 / 2019


50€ O. Knižková, Pruské
40€ M. Bobotová, Trenčín
20€ J. Vetrík, Sokolovce
       Ľ. Orčíková, Košice
       J. Bango, Bohdanovce nad Trnavou


 VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 4 / 2019


50€ M. Kelčíková, Liptovské Sliače
40€ M. Dobríková, Žiar nad Hronom
20€ A. Mjartan, Banská Bystrica
       N. Slušňáková, Vyšný Kubín
       Ľ. Čulák, Valaská Belá


VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 3 / 2019


50€ Martina Sklenárová, Sereď
40€ Marian Krupa, Prakovce
20€ Miroslav Škorec, Senica
       Daniela Móciková, Topoľčany
       Zuzana Škreptáčová, Hatalov


 VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 2 / 2019


50€ Mária Bohačiková, Zvolens. Slatina
40€ Alena Jurečková, Krpeľany
20€ Eva Jahelková, Kopčany
       Viera Ludrovcová, Ružomberok
       Emil Magula, Jaslovské Bohunice


VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 1 / 2019


50€ Ľ. Gašparová, Kráľová pri Senci
40€ Rastislav Šimko, Myjava
20€ Lucia Londová, Žilina
       Helena Pathová, Štúrovo
       Viktória Vargová, Medzev


 VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 12 / 2018


50€ M. Kosturková, Družstevná pri Horn.
40€ R. Šútor, Prievidza
20€ V. Jantovič, Báhoň
       M. Stuchlíková, Turzovka
       E. Malecová, Trenčianske Mitice


VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 11 / 2018


50€ Ľ. Kajanová, Kecerovce
40€ P. Sečík, Považská Bystrica
20€ E. Šajbanová, Bušince
       G. Škultéty Kopčová, Kremnica
       V. Novosádová, Lednické Rovne


 VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 10 / 2018


50€ Daniela Šedová, Martin
40€ Darina Harasníková, Hlboké
20€ Lukáš Ivaška, Rumanová
       Dušan Jakáb, Senica
       Magdaléna Hollá, Nová Dubnica


VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 9 / 2018


50€ Z. Švondrová, Močenok
40€ E. Podobová, Plešivec
20€ D. Švač, Markušovce
       Ľ. Lauríková, Dolné Plachtince
       M. Janček, Kamenec pod Vtáčnikom


 VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 8 / 2018


50€ Ľudmila Jablonovská, Častá
40€ Terka Oravcová, Čadca
20€ Milan Kostik, Giraltovce
       Matilda Ďuricová, Tužina
       Dušan Petráš, Nitrianske Pravno


VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 7 / 2018


50€ Mária Turcajová, Poltár
40€ Štefan Gmuca, Margecany
20€ Soňa Mokrá, Nedožery
       Jozef Capanda, Lisková
       Elena Steinemannová, Čereňany